• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Принципът за онлайн достъп до публични регистри

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

През 2017 г. европейският омбудсман взе решение да бъде приложен принципът за онлайн достъп до публичните регистри, като въведе следните мерки:

„8.1Поради необходимостта от съгласуваност в администрацията на ЕС, от добро финансово управление и от обслужване на обществените потребители, европейският омбудсман предприе мерки за подобряване използването на корпоративната документация с обществен достъп, на регистъра за данни и/или на портала за администрацията на ЕС.

8.2В очакване на резултатите от горепосочените действия, Омбудсманът прилага за своята организация принципа на онлайн публичните регистри чрез публикуването на ключови делови документи на своята страница в раздел „Случаи“, чрез директното публикуване и в пълното им съдържание на всички документи, приети във връзка със стратегията, политиката и висшето ръководство, както и чрез публикуването на плана за архивиране на документите.

(Член 8.2 от Решението на европейския Омбудсман относно управлението на архивите в службата на европейския омбудсман, 13 март 2017 г.)

За целите на прилагането на член 8.2, европейският омбудсман предоставя следните материали:

В случай че имате въпроси, свържете се с нашия отдел 5 „Проверки и управление на процесите“