• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Varuhinja človekovih pravic: etika in ravnanje

Varuh človekovih pravic: etika in ravnanje

Emily O'Reilly je 5. februarja 2015 sprejela Kodeks ravnanja varuha človekovih pravic. S to pobudo želi opozoriti na svojo predanost preglednosti in etičnemu ravnanju, skozi njo pa izraža tudi prepričanje, da si bodo evropske institucije zaupanje državljanov pridobile le z ravnanjem, ki bo do državljanov prijazno, odgovorno in pregledno ter bo sledilo najvišjim etičnim standardom.

S strategijo, ki jo je varuhinja človekovih pravic predstavila v dokumentu z naslovom Na poti do leta 2019, se obvezujemo, da bomo udejanjali to, kar govorimo, da bo naše delo med drugimi vodilo načelo integritete in odgovornosti. Gradivo, ki ga boste našli v rubriki Etika in ravnanje na spletni strani varuhinje človekovih pravic, je namenjeno prav izpolnjevanju te obveze.

Poleg Kodeksa ravnanja in izjave varuhinje človekovih pravic o interesih so v tej rubriki še podatki o izdatkih službenih potovanj in reprezentančnih stroških, ki skupaj z informacijami, objavljenimi na drugih straneh spletišča varuhinje, dajejo jasno sliko o njenem ravnanju in porabi virov.

Preberi več ...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007