• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Declaration of financial interests

Razpoložljive jezikovne različice :  en

Declaration of interests - 2007

Surname: DIAMANDOUROS

Forename: P. Nikiforos


I, the undersigned,

Hereby declare,

A) The following professional activities:


Nothing to declare

B) The following paid functions or activities:


Nothing to declare

C) Further information:


Nothing to declare


Date: 14-12-2007