• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Izvolitev

Za izvolitev evropskega varuha človekovih pravic je odgovoren Evropski parlament. V Poslovniku Evropskega parlamenta so določene podrobnosti postopka izvolitve.

Podrobne informacije o izvolitvi evropskega varuha človekovih pravic so na spletni strani Parlamenta na naslovu: