• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Razpoložljive jezikovne različice : 

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe o nepravilnostih v institucijah, organih, uradih in agencijah EU. Pri varuhu človekovih pravic lahko pritožbo vloži vsak državljan ali prebivalec EU, vsako podjetje ali združenje s sedežem v državi članici. Varuh človekovih pravic ponuja hiter, prožen in brezplačen način reševanja težav z upravo EU. Za več informacij, obiščite spletno stran www.ombudsman.europa.eu.

Mediji se lahko obrnejo na: Gundi Gadesmann, Vodja enote za odnose z mediji in javnostmi, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman