• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Fotografije in slike

Fotografije in slike v tem razdelku lahko uporabite v tiskanih in elektronskih publikacijah ob navedbi vira (© Evropska unija). Na voljo so v nizki (za splet) in visoki (za tisk) ločljivosti.


Če želite več informacij o medijskih dejavnostih varuhinje človekovih pravic, se obrnite na go. Gundi Gadesmann, Vodjo enote za odnose z mediji in javnostmi, tel. št. +32 2 284 26 09.