Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Hur Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar om sammansättningen av läkemedel som är godkända inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet