Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) beslut att inte låta en sökande som befann sig i karantän på grund av covid-19 få en ny tid för ett prov