Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Europeiska kommissionens underlåtelse att slutföra en uppdaterad bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling innan handelsförhandlingarna mellan Mercosur och EU avslutades

 Europeiska kommissionens underlåtelse att slutföra en uppdaterad bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling innan handelsförhandlingarna mellan Mercosur och EU avslutades.