Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Europeiska kommissionen och utebliven återanpassning av en klagande med funktionsnedsättningar

 Europeiska kommissionen och utebliven återanpassning av en klagande med funktionsnedsättningar.