Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Svet Evropske unije ni odgovoril na zahtevo v zvezi z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2021/1002 z dne 21. junija 2021 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji