Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Kako je Evropski parlament obravnaval zahtevo za dostop javnosti do dokumentov, povezanih s skupino za prijateljstvo med EU in Kitajsko