Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Evropska komisija pred zaključkom trgovinskih pogajanj med državami Mercosurja in EU ni pripravila dokončne posodobljene ocene učinka na trajnostni razvoj

Manquement de la Commission européenne à finaliser une mise à jour de l’«évaluation de l’impact sur le développement durable» avant de conclure les négociations commerciales Mercosur-UE.