Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Spôsob, akým Európska agentúra pre lieky (EMA) riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom, ktoré sa týkajú zloženia liekov povolených v Európskom hospodárskom priestore