Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Spôsob, akým Európska komisia riešila sťažnosti, že Španielsko porušuje právne predpisy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia tým, že zdaňuje invalidný dôchodok z iného členského štátu EÚ