Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Spôsob, akým Európska komisia posúdila vplyv na ľudské práva pred poskytnutím podpory africkým krajinám na zdokonalenie možností sledovania