Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Skutočnosť, že Komisia neoznámila sťažovateľovi, aké kroky sa podnikli pri vybavovaní jeho sťažnosti týkajúcej sa porušenia predpisov - (CHAP(2020)01279)