Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Údajné nedokončenie aktualizovaného posúdenia vplyvu na udržateľnosť zo strany Európskej komisie pred uzavretím obchodných rokovaní Mercosur-EÚ

Údajné nedokončenie aktualizovaného posúdenia vplyvu na udržateľnosť zo strany Európskej komisie pred uzavretím obchodných rokovaní Mercosur-EÚ.