Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Neinformarea reclamantului de către Comisia Europeană cu privire la măsurile luate ca urmare a unei plângeri privind încălcarea dreptului UE – CHAP (2020) 01279