Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła skargę dotyczącą naruszenia przez Szwecję i Danię przepisów UE regulujących przepływ osób przez granice w strefie Schengen (CHAP(2022)0389) (sprawa 1148/2022/ABZ)