Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Sposób rozpatrzenia przez Komisję Europejską skarg dotyczących naruszenia przez Hiszpanię prawa UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego poprzez opodatkowanie renty z tytułu niezdolności do pracy z innego państwa członkowskiego UE