Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Nieprzekazanie przez Komisję Europejską skarżącemu informacji o działaniach podjętych w związku ze skargą w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – CHAP(2020)01279