Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li tiżgura li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej jintefqu mill-Istati Membri f’konformità mal-obbligi li jirriżultaw mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li tiżgura li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej jintefqu mill-Istati Membri f’konformità mal-obbligi li jirriżultaw mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità.