Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Eiropas Komisijas nespēja pieņemt galīgo lēmumu par pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem par “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu”