Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Kā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) izskatīja pieprasījumu nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem par Eiropas Ekonomikas zonā atļauto zāļu sastāvu