Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Kā Eiropas Komisija izskatīja sūdzības par to, ka Spānija pārkāpj ES tiesību aktus sociālā nodrošinājuma jomā, apliekot ar nodokli darbnespējas pensiju no citas ES dalībvalsts