Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Kā Eiropas Komisija novērtēja ietekmes uz cilvēktiesībām, pirms sniegt atbalstu Āfrikas valstīm novērošanas iespēju attīstības jomā