Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Eiropas Komisijas nespēja paziņot sūdzības iesniedzējam par darbību, kas veikta saistībā ar sūdzību par pārkāpumu – (CHAP (2020) 01279)