Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Eiropas Komisijas nespēja pabeigt atjaunināto ilgtspējas ietekmes novērtējumu pirms Mercosur un ES tirdzniecības sarunu pabeigšanas

 Eiropas Komisijas nespēja pabeigt atjaunināto ilgtspējas ietekmes novērtējumu pirms Mercosur un ES tirdzniecības sarunu pabeigšanas.