Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Eiropas Komisija un sūdzības iesniedzēja ar invaliditāti nepieņemšana atpakaļ darbā

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.