Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopan komission tapa käsitellä kanteluja, joiden mukaan Espanja rikkoo sosiaaliturvaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä verottamalla toisessa EU-maassa maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä