Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) päätös olla sallimatta covid-19-karanteeniin joutuneen hakijan koeaikataulun muuttamista