Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kirjeisiin, joissa otettiin esiin koulurakennuksen purkamiseen liittyviä huolenaiheita EU:n rahoittaman hankkeen yhteydessä Kyproksella