Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopan komission laiminlyönti, joka koski kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten päivitetyn arvioinnin valmiiksi saamista ennen Mercosur-maiden ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen päättymistä

Manquement de la Commission européenne à finaliser une mise à jour de l’«évaluation de l’impact sur le développement durable» avant de conclure les négociations commerciales Mercosur-UE.