Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopan komissio ja valituksen tehneen vammaisen henkilön yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamisen epäonnistuminen

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.