Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopa Komisjoni suutmatus teha lõplik otsus taotluse kohta saada üldsuse juurdepääs õiglase ülemineku territoriaalse kavale