Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Kuidas Euroopa Ravimiamet (EMA) menetles üldsuse juurdepääsu taotlust dokumentidele, mis käsitlesid Euroopa Majanduspiirkonnas müügiloa saanud ravimite koostist