Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) suutmatus vastata e-kirjale, mis käsitles soolist tasakaalu Euroopa küberturvalisuseteemalisel võistlusel