Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Hvordan Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) behandlede en begæring om aktindsigt i dokumenter vedrørende sammensætningen af lægemidler, der er godkendt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde