Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Hvordan Europa-Kommissionen vurderede indvirkningen på menneskerettighederne, inden den ydede støtte til afrikanske lande med henblik på at udvikle overvågningskapaciteter