Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Způsob, jakým Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vyřídila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se složení léčivých přípravků registrovaných v Evropském hospodářském prostoru