Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Как Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) е разгледала искане за публичен достъп до документи относно състава на лекарствата, разрешени в Европейското икономическо пространство