Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Липсата на отговор от страна на Европейския парламент на административна жалба, в която се твърди за дискриминация срещу кандидат с увреждане в рамките на вътрешна процедура за подбор на персонал