Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Липса на отговор от страна на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) на електронно писмо относно равното съотношение между половете в европейското състезание по киберсигурност