Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Начинът на оценяване на въздействията върху правата на човека преди предоставянето на подкрепа на африканските държави за развитие на способности за наблюдение от страна на Европейската комисия