Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писма, в които се изразява загриженост относно разрушаването на училищна сграда в контекста на финансиран от ЕС проект в Кипър