Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Отказ на Европейския парламент да предостави публичен достъп до документи, свързани с групата за приятелство между ЕС и Китай