Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Европейската комисия и отказ за интегриране на жалбоподателя, който е лице с увреждания

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.