Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Твърдение за липса на отговор от страна на Европейската комисия във връзка с кореспонденция относно положението на малолетни и непълнолетни лица, настанени в център за депортиране в Дания