Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Varuh in njegovi sodelavci

Za zagotovitev, da lahko institucija ustrezno obravnava pritožbe v vseh 24 uradnih jezikih, določenih v Pogodbi, in za ozaveščanje o tem, kako lahko pomaga ljudem in organizacijam, je osebje evropske varuhinje človekovih pravic dobro usposobljeno in govori več jezikov. Poiščite naše osebje po področjih ali si oglejte organizacijsko shemo (organigram) našega urada.

Evropski varuh človekovih pravic

Kabinet evropskega varuha človekovih pravic

Člani kabineta so odgovorni neposredno varuhinji človekovih pravic in delujejo po njenih neposrednih navodilih. Varuhinji človekovih pravic svetujejo in pomagajo pri zagotavljanju izvajanja njene vizije, strategije in ciljev.
Vsi člani kabineta lahko na zahtevo spremljajo varuhinjo človekovih pravic na njenih službenih potovanjih in pomagajo pripravljati osnutke govorov, predstavitev ali poročil, kot so jim dodeljeni.
 • Aidan O'Sullivan
  Vodja kabineta
  Vodja kabineta je na splošno odgovoren za strategijo varuhinje, medinstitucionalne odnose (tudi z Evropskim parlamentom) in vodenje kabineta. Sodeluje z generalnim sekretariatom pri zagotavljanju izvajanja strategije. Varuhinji svetuje glede komuniciranja in ozaveščanja.
 • Silvia Bartolucci
  Svetovalka za politiko
  Odgovoren je za vsakodnevne odnose z Evropskim parlamentom, vključno z Odborom za peticije. Pomaga izvajati strategijo evropskega varuha človekovih pravic, vključno s pripravo njegovih poročil.
 • Megan Killian
  Osebna pomočnica evropskega varuha človekovih pravic
  Odgovorna za organizacijo dnevnega reda, službenih potovanj in sestankov varuha človekovih pravic, vodenje prejete korespondence in vabil ter upravljanje digitalnega arhiva kabineta. Odgovorna za sprotne ad hoc administrativne naloge, kot so ji dodeljene.
 • Markus Spoerer
  Svetovalec za politiko
  svetuje varuhu človekovih pravic glede razvoja politik, zunanje strategije in odnosov z Evropskim parlamentom. Pripravlja in usklajuje politična poročila in govore.

Generalni sekretariat

Generalni sekretar je odgovoren za splošno vodenje urada ter zagotavljanje splošne usklajenosti in izvajanje strategije varuha človekovih pravic.
 • Cesira D'Aniello
  Generalna sekretarka
 • Caroline Moen
  Pomočnica generalnega sekretarja
 • Murielle Richardson
  Upravitelj

Direktorat za preiskave

Direktorat za preiskave, ki vključuje enoto za obravnavanje primerov (v nadaljevanju), je odgovoren za osrednje dejavnosti Urada, in sicer izvajanje preiskav za ugotavljanje morebitnih primerov nepravilnosti v institucijah, organih in agencijah EU ter spodbujanje dobre upravne prakse.
 • Rosita Hickey
  Direktorica preiskav
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Glavna svetovalka za skladnost z Listino
 • Fergal Ó Regan
  Glavni pravni strokovnjak
 • Peter Dyrberg
  Strokovnjak za preiskave in postopke
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Uradnica za preiskave
 • Tanja Ehnert
  Uradnica za preiskave
 • Silvia Fuller
  Uradnica za preiskave
 • Michaela Gehring
  Uradnica za preiskave
 • Dorien Laermans
  Uradnica za preiskave
 • Angela Marcos Figueruelo
  Uradnica za preiskave
 • Oana Marin
  Uradnica za preiskave
 • Erika Murányi
  Pomočnica direktorata
 • Koen Roovers
  Uradnik za preiskave
 • Mihai Ioachimescu-Voinea
  Pripravnik za preiskave
 • Nina Klubert
  Pripravnica za preiskave
 • Viola Pendl
  Pripravnica za preiskave

Enota za obravnavanje primerov

 • Tina Nilsson
  Vodja enote za obravnavanje primerov
 • Francesca Abbo
  Uradnica za preiskave
 • Vieri Biondi
  Uradnik za preiskave
 • Peter Bonnor
  Uradnik za preiskave
 • Nicholas Hernanz
  Uradnik za preiskave
 • Patricia López Martín
  Uradnica za preiskave
 • Jean Lusweti
  Pomočnik za obravnavo zadeve
 • Tereza Mandjukova
  Uradnica za preiskave
 • Laura Massocchi
  Uradnica za preiskave
 • Maria Moustakali
  Uradnica za preiskave
 • Josef Nejedlý
  Uradnik za preiskave
 • Eija Salonen
  Uradnica za preiskave
 • Valentina Stoeva
  Uradnica za preiskave
 • Konstantinos Tsaklidis
  Uradnik za preiskave
 • Catherine Vaudé
  Pomočnica enote
 • Anna Barbara Zejc
  Uradnica za preiskave
 • Olatz Fínez Marañón
  Pripravnica za preiskave
 • Simon Kuban
  Pripravnik za preiskave
 • Federico Narducci
  Pripravnik za preiskave
 • Tomasz Zajac
  Pripravnik za preiskave

Direktorat za upravo

 • Marie-Pierre Darchy
  Upravna direktorica

Skupina za upravljanje postopkov in dokumentov, neprekinjeno poslovanje in infrastrukturo

 • Alessandro Del Bon
  Vodja skupine za upravljanje postopkov in dokumentov, neprekinjeno poslovanje in infrastrukturo
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Administrator – uradnik za razvoj spleta in programske opreme
 • Christophe Bauer
  Pomočnik za upravljanje postopkov – usklajevanje
 • Séverine Beyer
  Pomočnica za upravljanje postopkov
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Pomočnik za upravljanje postopkov
 • Evelyne Coudière
  Pomočnica za upravljanje postopkov
 • Kevin Crespo
  Podpora informacijske tehnologije
 • Massimo Ezzy
  Uslužbenec za informacijsko tehnologijo – razvijalec sistemov
 • Henri Finckbohner
  Logistika in inventar sredstev – voznik
 • Marjorie Fuchs
  Upravitelj
 • Ana Gaspar
  Pomočnica za upravljanje postopkov
 • Inga Jasmontaitė
  Pomočnica za upravljanje postopkov
 • Gaël Lambert
  Uslužbenec za informacijsko tehnologijo – LSA
 • Oualiba Makhloufia
  Pomočnica za upravljanje postopkov – uradnica za upravljanje dokumentov
 • Michael Weiskorn
  Pomočnik za upravljanje postopkov – namestnik uradnice za upravljanje dokumentov
 • Caroline Zinck
  Pomočnica za upravljanje postopkov
 • Mihail Bușteagă
  Razvijalec spletnih aplikacij - pripravnik

Skupina za proračunske in finančne zadeve

 • Véronique Vandaele
  Vodja oddelka za proračunske in finančne zadeve
 • Cindy Giannakis
  Pomočnica za finančne zadeve
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Pomočnik za finančne zadeve
 • Emese Szentes
  Pomočnica za finančne zadeve

Skupina za kadrovske zadeve

 • Zina Assimakopoulou
  Vodja službe za kadrovske zadeve
 • Rachel Doell
  Pomočnica za kadrovske zadeve
 • Giovanna Fragapane
  Koordinatorka usposabljanja
 • Isgouhi Krikorian
  Pomočnica za kadrovske zadeve
 • Stéphanie Maraj
  Pomočnica za kadrovske zadeve
 • Francesca Pavesi
  Upravitelj
 • Gabrielle Sheridan
  Pomočnica za kadrovske zadeve
 • Félicia Voltzenlogel
  Pomočnica za kadrovske zadeve

Enota za obveščanje

Enota za obveščanje je pristojna za obveščanje splošne javnosti, ključnih ciljnih skupin in drugih deležnikov o preiskavah in strateškem delu varuhinje človekovih pravic ter njenem sodelovanju v ustreznih razpravah na ravni EU in pri razvoju politik.
Enota je odgovorna za splošno strateško obveščanje, kot je usklajevanje delovanja Evropske mreže varuhov človekovih pravic.
 • Gundi Gadesmann
  Vodja obveščanja
 • Helena Buhl
  Pomočnica obveščanja
 • Sylvie Debout
  Pomočnica za publikacije
 • Honor Mahony
  Uradnica za medije in obveščanje
 • Carolina Marín Vargas
  Pomočnica obveščanja
 • Richard More O'Ferrall
  Koordinator komunikacijske strategije
 • Enrico Portelli
  Vodja skupine, digitalno komuniciranje
 • Marina Ramazanova
  Pomočnica obveščanja
 • Christelle Therouse
  Pomočnica obveščanja
 • Nanna Bille Cornelsen
  Pripravnik

Pooblaščenec za varstvo podatkov

 • Francesca Pavesi
  Pooblaščenka za varstvo podatkov
 • Nicholas Hernanz
  Namestnik pooblaščenca za varstvo podatkov

Uradnik za zagotavljanje preglednosti

 • Tereza Mandjukova
  Uradnica za preglednost
 • Eija Salonen
  Namestnica uradnika za preglednost